18.11
2019

Instynkt podpowiada- NIE

 

Dlatego zmiana wymaga wysiłku.